Waarde Hulpvaardig Autonoom Loyaal Effectief

Whale, de onderneming, de naam


Whale is gestart op 1 oktober 2017. Als experiment, met als doel te ondervinden hoe het zou zijn om jarenlange ervaring, opgedaan in loondienst, zelfstanding te kunnen exploiteren. De naam Whale ontstond ludiek, op basis van Warehouse And Logistics VISser, advies met betrekking tot procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering in de logistieke omgeving, en advies op het gebied van gevaarlijke stoffen in het wegtransport.

Whale, 15 maanden later


Na ruim een jaar zwemmen in de wereld van het eigen ondernemerschap is de focus verscherpt, de kennis uitgebreid en zijn vijf kernwaarden ontstaan, die Whale een eigen karakter hebben gegeven. Vijf eigenschappen, die binnen de werkwijze van Whale centraal staan, maar die bovenal in de processen van de opdrachtgever geïmplementeerd worden en de boventoon gaan voeren:

Waarde:           -vol / -toevoegend / -ring ( van en voor elkaar )
Hulpvaardig:   ondersteuning / kennis delen ( onderling )
Autonoom:      verantwoordelijkheid / eigenaarschap ( binnen eigen processen )
Loyaal:            motivatie / betrokkenheid ( voor eigen processen )
Effectief:          uitvoeren volgens de afspraken ( iedereen! )

De werkzaamheden van Whale richten zich op 


* kwaliteits- en procesverbetering van kleine en middelgrote bedrijven

* advies op het gebied van ADR en PGS 15, en VCA