ADR / VCA advies
Vul een subtitel in

ADR / VCA

ADR: Europese wetgeving m.b.t. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Het vervoeren, laden en lossen van ADR-goederen is aan strenge wetgeving gebonden en dit is logisch, gezien de ernstige gevolgen die incidenten met gevaarlijke stoffen met zich mee kunnen brengen. Helaas is niet elke ondernemer, chauffeur of crossdock-medewerker zich van deze serieuze gevaren bewust. 


VCA: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Het VCA-certificaat is de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Moeite met het opstellen van een Risico Inventarisatie- en Evaluatie ? Begeleiding nodig richting Vca-certificering ? Bel Whale !

Advies

Advies: Whale is aangesloten bij de VVA Vereniging van Veiligheidsadviseurs, lidnummer 51799618

Whale weet wat de eisen zijn om veilig en vertrouwd om te kunnen gaan met gevaarlijke stoffen tijdens wegtransport. Aangesloten bij de VVA is Whale altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen in de wetgeving en kan u adequaat en tijdig adviseren en van de juiste informatie voorzien.

Vanaf april 9 april 2018 is Whale in het bezit van VCA-VOL certificaat. 

Wat kan Whale voor u doen:

  • advies m.b.t. ADR-wet- en regelgeving
  • advies m.b.t. veiligheid, uitrusting, verpakking, stuwage, etikettering, documentatie en behandeling
  • inrichten veilige werkomgeving
  • praktische ADR-training voor de werkvloer
  • samenstellen ADR-jaarverslag
  • Ondersteuning op weg naar VCA-certificering