Kwaliteitsverbetering

Kwaliteit

Kwaliteit: mate en snelheid in het bieden de van juiste oplossing ( de Whale-definitie ).

De organisatie die altijd alle processen 100% in control heeft en alleen maar beschikt over tevreden klanten en medewerkers bestaat niet. Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt en leidt dit tot ontevredenheid, excuses en kosten. Tot een bepaalde hoogte is er acceptatie van afwijkingen op afspraken en resultaten, feit is dat niemand er blij van wordt. Hoe moet een organisatie dit dan zien in relatie tot geleverde kwaliteit, zowel intern als extern ? Niet !

Kwaliteit presenteert zich het best op het moment dat het aankomt op het leveren van een gedegen oplossing voor de "misstap". Ook als de klant in gebreke blijft zegt uw oplossing alles over uw kwaliteit, want: de klant is geholpen.

De organisatie beschikt over het juiste niveau van kwaliteit wanneer dit wordt bereikt en gehandhaafd als een vanzelfsprekendheid. Leveren van kwaliteit gaat ongemerkt, is een onderdeel van uw normale proces. Borging hiervan kan worden gegarandeerd binnen een kwaliteitssysteem als bijvoorbeeld ISO-9001:2015.Verbetering

Verbetering: beter is beter ( tegelwijsheid ).                               

Net als uw processen is kwaliteit dynamisch en is er altijd reden of aanleiding voor verbetering. Whale kan u adviseren en begeleiden naar het gewenste kwaliteitsniveau, zowel op het gebied van interne als externe kwaliteit. Whale gaat daarbij uit van het K3D-principe: kwaliteit in drie dimensies. Hierbij gaat het om een juiste balans tussen professionele, organisatorische en relationele kwaliteit als basis voor het leveren en handhaven van een hoog kwaliteitsniveau richting uw klant, maar ook in de interne organisatie. 

Kennis / kunde, structuur en cultuur in balans

Wat kan Whale voor u doen:

Implementeren  en onderhouden kwaliteitssysteem:

  • ISO-9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem

  • ISO-22000:2018 Voedselveiligheidssysteem

  • ISO-14001 :2015 Milieumanagementsysteem

  • HACCP / GMP

Zonder certificering naar een ISO-norm:

  • invoeren verbetermanagement / -systeem

  • implementeren interne auditing

  • uitvoeren interne / externe audits

  • begeleiding medewerkers in verandertrajecten

Neem contact op voor meer informatie.