Procesoptimalisatie
Vul een subtitel in

Proces

Proces: een doelgerichte opeenvolging van activiteiten.

Processen zijn het hart uw elke organisatie, waarbij het primaire proces centraal staat. Voor het succes van uw primaire proces zijn de ondersteunende processen essentieel. Als manage-ment monitort u de gang van zaken en stuurt waar nodig bij. Het denken in processen lijkt heel vanzelfsprekend, maar blijkt dit in de praktijk vaak niet te zijn. Het organogram is veelal de kapstok waaraan de organisatie wordt opgehangen, maar dit overzicht van afdelingen en bevelstructuur zegt niets over de samenwerking tussen die afdelingen, laat staan over de vorm en mate van communicatie onderling.

In de literatuur vinden we deze vorm van organiseren terug onder de term verticaal denken.Optimalisatie

Optimaliseren: beheersen en vervolgens verbeteren.

Whale neemt u op sleeptouw in de transitie van verticaal naar horizontaal denken als het gaat om kijken naar uw processen. Uw organisatie wordt als het ware gekanteld. Hierbij wordt naar afdelingen en functies gekeken, niet puur als onderdelen van het organogram, maar als interne klanten die samenwerken op basis van vertrouwen. Vertrouwen in elkaars professionaliteit en afzonderlijke kwaliteit. Horizontaal denken leidt tot een flow door uw organisatie: organizational Lean. De samenwerking binnen de afzonderlijke processen heeft tot doel een organisatie in control, tevreden, loyale klanten en gemotiveerde en betrokken medewerkers.

Wat kan Whale voor u doen:

  • analyse ( primaire ) proces / knelpuntanalyse

  • ( her- ) beschrijving processen en functies
  • structureren en professionaliseren
  • inrichten beheerssystemen
  • implementeren verbetermanagement PDCA / IMWR
  • prestatiemetingen / procesrapportage
  • interne auditing

Neem contact op voor meer informatie.